Chính Sách Bảo Mật

Phần mềm ứng dụng này (sau đây được gọi là "Ứng dụng") là một ứng dụng nhắn tin tức thì cung cấp cho người dùng một mức độ bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cao. Khi bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập hoặc ghi lại một số thông tin liên quan đến bạn. Luôn là ưu tiên và chính sách cao nhất của chúng tôi để tôn trọng thông tin quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi như sau:

Người Dùng Ứng Dụng

Nếu bạn sử dụng số điện thoại di động (hoặc tài khoản Email) để đăng ký tài khoản, Ứng Dụng sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại di động (hoặc tài khoản Email) để nhận mã kích hoạt Ứng Dụng. Mã kích hoạt này được gửi cho bạn qua SMS (hoặc email). Số điện thoại di động này (hoặc tài khoản Email) sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Máy chủ của Ứng Dụng cũng sử dụng số điện thoại di động này (hoặc tài khoản Email) để tìm bạn bè của bạn. Ví dụ, khi bạn và bạn bè của bạn đều đã lưu số điện thoại di động này (hoặc tài khoản Email) trong danh bạ, và cả hai đăng ký làm người dùng, cả hai bạn sẽ tự động được thêm vào danh bạ của nhau trong Ứng Dụng.

Để sử dụng Ứng Dụng đúng cách, bạn phải cho phép Ứng Dụng truy cập vào danh bạ thiết bị của bạn. Các số điện thoại trong danh bạ thiết bị của bạn sẽ được tải lên máy chủ của Ứng Dụng để tìm bạn bè của bạn, và kết quả đó cũng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Ứng Dụng. Ứng Dụng cũng yêu cầu thông tin như loại và phiên bản hệ điều hành của thiết bị, ID thiết bị, loại và tên thiết bị, và địa chỉ IP.

Trừ khi được yêu cầu bởi luật lệ hoặc quy định pháp luật, quy trình pháp lý hoặc chính phủ, nếu không, công ty của chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Khi bạn sử dụng Ứng Dụng để chia sẻ ảnh, video và vị trí địa lý với bạn bè, nội dung được chia sẻ sẽ được lưu vào máy chủ của Ứng Dụng hoặc máy chủ tăng tốc CDN của bên thứ ba để cải thiện hiệu suất. Mặc dù nội dung được lưu vào bộ đệm sẽ bị xoá theo thời gian, nhưng Ứng Dụng không đảm bảo rằng nó sẽ không được sao chép hoặc truy cập trước khi nó bị xoá. Ứng Dụng không cung cấp cách nào để loại bỏ nội dung khỏi bộ đệm, nhưng tất cả nội dung được lưu trữ trên máy chủ của Ứng Dụng đều được mã hóa, và không ai, kể cả nhân viên của chúng tôi, có thể xem nội dung. Hình đại diện được tải lên hồ sơ của bạn cũng sẽ được lưu trữ trên máy chủ theo cách tương tự. Ngay cả khi bạn xóa hình đại diện của mình, hình đại diện được lưu trong bộ đệm có thể không bị xóa.

Nguyên tắc về việc thu thập thông tin nhận biết cá nhân

Ứng dụng yêu cầu thu thập thông tin của bạn khi bạn sử dụng và giao tiếp qua Dịch vụ của chúng tôi, và thông tin của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ vận hành, cung cấp, cải thiện, hiểu biết, tùy chỉnh, hỗ trợ và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi mà không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.

Thu thập dữ liệu hành vi người dùng

Công ty chúng tôi có thể thu thập thống kê về hành vi của người dùng ứng dụng. Công ty chúng tôi có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận biết cá nhân ngoại trừ như mô tả dưới đây.

Bảo vệ Thông Tin Nhận Diện Cụ Thể Của Cá Nhân

Công ty chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin có thể nhận biết và nhận biết cá nhân cho nhân viên công ty, nhà thầu và tổ chức liên kết chỉ đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Cần biết thông tin để xử lý nó thay mặt cho Ứng dụng hoặc cung cấp dịch vụ có sẵn tại Ứng dụng và
  • Đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác

Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể đặt ở ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. Ứng dụng sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân có thể hoặc chắc chắn nhận biết cho bất kỳ ai khác ngoài như mô tả ở trên.

Công ty chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân có thể hoặc chắc chắn nhận biết khi:

  • Phản hồi một lệnh subpoena,
  • Quyết định của tòa án hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ khác, hoặc
  • Công ty chúng tôi tin tưởng một cách chân thành rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền lợi của công ty chúng tôi, bên thứ ba hoặc cộng đồng lớn.

Nếu bạn là người dùng, Ứng dụng có thể đôi khi gửi thông báo đẩy để thông báo về tính năng mới, yêu cầu phản hồi của bạn hoặc giữ bạn cập nhật với công ty chúng tôi và sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn đã gửi cho chúng tôi một yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, phản hồi hoặc đề xuất, chúng tôi giữ quyền xuất bản nó để giúp làm sáng tỏ hoặc phản ứng đối với yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Công ty chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy thông tin có thể hoặc chắc chắn nhận biết một cách không ủy nhiệm.

Tác động của Việc Chuyển giao Tổ chức hoặc Doanh nghiệp.

Nếu công ty chúng tôi, hoặc hầu hết tài sản của nó, được một bên thứ ba mua lại, hoặc trong trường hợp ít có khả năng mà công ty chúng tôi phá sản hoặc tuyên bố phá sản, thông tin người dùng như một phần của tài sản sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho bên thứ ba, và bên thứ ba có thể tiếp tục sử dụng thông tin người dùng của bạn như đã mô tả trong chính sách này.

Thay đổi Chính sách Bảo mật.

Công ty chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật từ thời gian này sang thời gian khác, và theo quyền quyết định duy nhất của công ty chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra thường xuyên để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật. Việc sử dụng tiếp tục ứng dụng sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Muốn giữ kết nối không?

Bản quyền © 2023 HushChat.App , Đã đăng ký Bản quyền